ADVISORY & UPDATES:

Advisory Para Sa Mga Kareretirong Personnel:

Ukol sa Pensioner’s Letter Packet: Ito ay advisory para sa mga PNP personnel na kareretiro lamang at nag-po-proseso ng kanilang Commutation of Accumulated Leave o ...
Read More

Advisory Para Sa Pensioners na Kwalipikadong Tumanggap ng 26 Months Differential:

Ang kwalipikado lamang para sa 26 Months Differential ay ang mga PNP Pensioners na tumatanggap ng pension ng taong 2009 hanggang 2012 at kanilang legal ...
Read More

Advisory Para Sa Pensioner na nasa Abroad:

Ito ay para sa kaalaman ng mga PNP and INP Pensioners na sa kasalukuyang naninirahan, nagtatrabaho o na-lockdown sa ibang bansa. Alinsunod sa PNP MC ...
Read More